Винетка

Памет на светите мъченици Терентий и Неонила, и седемте им чеда

Блаженият Терентий бе благочестив християнин, свързан в законен брак със своята единоверна съпруга Неонила. Родиха им се седем деца: Сарвил, Фот, Теодул, Иеракс, Нит, Вил и Евника - и всички тях ги възпитаха в християнското благочестие.
    След известно време цялото това богоугодно семейство - родителите и децата - заедно бяха хванати от нечестивците и изправени пред беззаконното съдилище. Там те ясно изповядаха Христа, а идолите похулиха - затова бяха окачени да висят и безмилостно стъргани с железа, после поливаха със силен оцет раните им и ги горяха с огън. Но светиите търпяха всичко, молеха се тихо и се утешаваха един друг. Бог скоро чу молитвите им и изпрати Своите свети Ангели, които ги освободиха от веригите и излекуваха раните им. Нечестивите изтръпнаха от ужас когато видяха как светите страдалци изведнъж се оказаха развързани и напълно оздравели от раните си. После ги хвърлиха за храна на зверовете, но никакво зло не им се случи: по Божие повеление зверовете оставиха обичайната си жестокост и станаха кротки като овце. Раздразнени от неуспеха си и заслепени от злоба, мъчителите ги хвърлиха в казан с кипяща смола - но при това огънят изведнъж угасна, казанът се изстуди и смолата стана като студена вода. Тогава злочестивите видяха, че мъченията не се докосват до тях, и отсякоха главите им с меч.


Винетка


В същия ден

Страдание на света великомъченица Параскева

По времето, когато нечестивият император Диоклетиан подигна гонение срещу християните, в град Икония живееше една девица на име Параскева, която беше доброродна и прекрасна. Родителите и бяха православни християни и я възпитаха в добродетел, наставиха я в светата Вяра и я учеха да спазва Господните заповеди. След известно време те се прибраха при Господа и оставиха на своята блажена дъщеря - все още твърде млада на възраст - голям имот в наследство.
Св. великомъченица Параскева     Когато навърши пълнолетие, девойката всячески се стараеше да подражава на вярата и делата на своите благочестиви родители: тя използваше имуществото си не за да се разкрасява външно, нито пък за да подхранва обичайните сред младите хора нечисти страсти, но със средствата си обличаше бедните, даваше препитание на гладните и се грижеше за странниците. Тя изобщо не се интересуваше от разните кандидати, които искаха да я вземат за своя жена, но се сгоди за безсмъртния Небесен Жених - Единородния Син Божий - и на Него служеше в светост и правда. Всеки ден тя непрестанно прославяше пред хората с делата си и с думите си пресветото име на Христа Господа и ги поучаваше да познаят истината. Някои от тях, които все още не бяха покварили душите си, се обръщаха и вярваха в Господа Иисуса Христа, а други, обикнали суетата на този свят и предали се всецяло на порока, не искаха да вярват, но обиждаха и укоряваха светата девойка. А тя дръзновено им говореше от словото Божие и изобличаваше суетата на бездушните идоли.
    Това много дразнеше безбожниците - те я хванаха, биха я и я хвърлиха в тъмница.
    По същото време в Икония пристигна някакъв игемон, (Прокуратор, римски началник на завоювана област; областен управител) пратен от император Диоклетиан в тази област за да убива християните. Гражданите отидоха при него и му казаха:
    - Светли игемоне, в този град има една девица, която вярва в Разпнатия и Го проповядва. Но тя също прави магии и със своите чародеяния вече доста хора откъсна от жертвоприношенията на нашите богове - тя не престава да говори хули срещу боговете и срещу царя! А ние, понеже чухме царската заповед: да бъдат наказвани всички, които не се покланят на боговете, хванахме тази девойка и я държим в тъмница.
    Щом чу това, игемонът незабавно заповяда да изправят пред него на съд св. Параскева. Слугите отидоха в тъмницата, взеха я и я поведоха. А по пътя свише я осени благодатта на Светия Дух и лицето и стана необикновено светло. Всички, които я гледаха, се удивяваха и казваха:
    - Вижте, че не е измъчена от скръб, но дори изглежда светла и радостна!
    Св. Параскева застана пред съдилището. Игемонът я погледна и се удиви на необикновено красивото и лице. Каза на предстоящите:
    - Напразно клеветите тази прекрасна девойка - не е справедливо да бъде погубена такава слънцеобразна красота.
    После се обърна към нея и и рече:
    - Кажи ни, девице, твоето име!
    - Християнка съм - отвърна тя, - Христова рабиня.
    Игемонът пак и каза:
    - Красотата на твоето лице ме прекланя на кротост, а думите от устата ти преобръщат вътрешностите ми: не искам да слушам такива думи!
    - Всеки управител - отвърна св. Параскева, - който съди справедливо, се радва когато чуе правдата. А ти, щом ти казах истината, се разгневи.
    Игемонът отвърна:
    - Аз за това се разгневих, защото не получих от теб отговор. Попитах те за името ти, а ти не ми каза.
    - По-правилно е - продължи тя - първо да ти кажа името на вечния живот, а после - и името ми в този временен свят. И тъй, казах ти името си за вечния живот: християнка съм, Христова рабиня. А във временния свят родителите ми ме нарекоха Параскева, понеже съм родена в петък. ("Параскева" на гръцки се нарича петъчният ден) Моите родители през целия си живот почитаха с пост, молитва и милостиня шестия ден от седмицата, който е денят на доброволните и животворни страдания на нашия Господ Иисус Христос, и възпоменаваха страданията на Спасителя, Който заради милосърдието Си към човешкия род проля Своята кръв и положи душата Си заради нас на кръста. Затова и Бог им даде плод на тяхното почтено съпружество - мен, недостойната Своя рабиня - в този ден, който добродетелно почитаха и в който възпоменаваха страданията на Христа. Те пожелаха да ме нарекат с името на този ден - Параскева, и аз заради петъчния ден съм наречена Параскева - съобщница на Христовите страдания.
    - Престани да говориш тези безполезни думи - каза и игемонът - и принеси жертва на нашите богове - тогава аз ще те взема за своя жена, ще бъдеш господарка на много блага и мнозина ще те ублажават на земята!
    Св. Параскева му отвърна:
    - Аз имам за себе си Жених на Небесата - Иисус Христос, а друг мъж не ми е нужен!
    - Жал ми е за твоята красота - рече игемонът - и те търпя заради младостта ти.
    - Не съжалявай - отвърна му тя - за временната хубост, която днес цъфти а утре увяхва. Но по-скоро се съжали над себе си, защото те очаква вечна мъка.
    От тези думи игемонът се разгневи - заповяда да разкъсат дрехите и и силно да я бият със сурови жили. По време на побоя светата мъченица нито един път не извика, но търпеше мълчаливо, призоваваше в сърцето си Христа и Го молеше да и помогне в страданията. На игемона все още му беше жал за нейната красота (като я гледаше, той се съблазняваше и се разпалваше от нечиста похот), заповяда да спрат да я бият и започна "кротко" да и говори:
    - Ах, девойко! Пощади себе си и не погубвай прекрасния цвят на твоята младост! Принеси жертва на боговете и ще бъдеш жива, а освен това ще се удостоиш от нас с големи почести.
    Но тя не му отвръщаше нищо. Той се засегна, оскърби се и рече:
    - На мен ли не отговаряш, зли християнски роде!?
    Тя го заплю в лицето. Тогава мъчителят се разсвирепя като бесен, заповяда да я окачат на едно дърво и безпощадно да дерат ребрата и с железни нокти, а после да търкат раните и с власеница. Слугите жестоко започнаха да стържат тялото и дори до костите. След малко мъчителите си помислиха, че тя скоро ще умре, защото едва дишаше; свалиха я от дървото и я хвърлиха в тъмница.
    В тъмницата св. Параскева лежеше безгласна и едва жива от множеството страшни рани. Но в полунощ при нея дойде Ангел Господен, чиито рамене и гърди бяха покрити кръстообразно със златен пояс. Той държеше в ръце мъчителските оръдия, от които бе пострадал Христос: Кръст, трънен венец, копие, тръст и гъба. Каза и:
    - Стани, девице, съобщнице на Христовите страдания, защото съм пратен да те посетя. За да облекча страданията ти, донесох оръдията, с които измъчваха нашия Господ: виж честния Кръст и трънения венец на нетленния Жених; виж копието, което прободе Неговите животворни ребра; виж тръстта, написала изкуплението, и гъбата, която изтри Адамовия грях. И сега стани: ето - изцерява те Христос Господ!
    Тогава тя сякаш се събуди от сън. Явилият се Ангел пристъпи към нея и изтри с гъбата всичките и рани - изведнъж цялото и тяло стана здраво и раните изчезнаха, а красотата на лицето и бе още по-голяма от предишната. Св. Параскева целуна оръдията на Христовите страдания, поздрави и този, който и се яви, и прославяше Бога. После светият Ангел стана невидим.
    На следната сутрин влязоха тъмничните стражи и я намериха да стои на молитва, напълно здрава, без никаква рана. Изплашени, те отидоха и известиха това на игемона. Той заповяда да я доведат при него и щом я видя здрава, изпълни се с удивление: не очакваше тя да оживее след толкова много жестоки рани. Учуден от необикновената красота на лицето и, той и каза:
    - Виждаш ли, Параскево, как нашите богове се смилиха над твоята красота, дариха ти живот и те излекуваха?
    - Покажи ми - рече му тя - онези, които са ми дарили живот!
    Тогава игемонът я изпрати в капището на своите богове за да види идолите им. Заедно с нея вървяха идолските жреци и много народ - те мислеха, че девойката иска да се поклони на боговете им.
    Щом влязоха в храма, пълен с множество идоли, тя се помоли на Единия истински Бог, Който живее във висините; хвана за крака идола на Аполон и му рече:
    - На тебе казвам, бездушни, и на всички идоли, които са с теб: така ви заповядва моят Господ Иисус Христос: паднете всички на земята и станете на пясък!
    При тези думи изведнъж всички идоли паднаха и се разсипаха на прах. Хората, обхванати от страх, се втурнаха да бягат навън от капището и силно викаха:
    - Велик е християнският Бог!
    А нечестивите жреци, като видяха разрушението и погибелта на своите богове, отидоха при игемона, паднаха пред него и с плач му говореха:
    - Господарю, казахме ти да посечеш тази магьосница, защото прелъстява нашия град, а ти не ни послуша. И ето, сега със своите магии тя разруши нашите богове!
    Игемонът се изпълни с ярост, обърна се към св. Параскева и грубо я запита:
    - С какви вълшебства вършиш тези дела?
    Тя му отвърна:
    - В името на моя Господ Иисус Христос влязох в храма на вашите богове, помолих се на моя Господ и казах: "Яви ми се, Спасителю мой, Който си ми дарил живот!" И ми се яви Сам моят Господ Бог. А твоите богове, щом видяха моя Бог, затрепериха от страх, паднаха на земята и се разбиха: с това показаха, че не могат да помогнат на себе си, а още по-малко - на други.
    Мъчителят заповяда пак да я окачат на дърво и да обгарят със свещи ребрата и. В тези страдания светата девица отправи молитвен вопъл към Бога и каза:
    - Господи, Боже мой, Създателю на всяка твар и Промислителю за целия свят, Ти си направил прохладна пещта заради тримата отроци, Ти си избавил от огъня и първомъченицата Текла. А сега спаси и мен, недостойната, от ръцете на моите мъчители!
    Тогава слезе от небето Ангел Господен, докосна свещите и изведнъж пламна силен огън, който изгори мнозина от беззаконниците. Народът викаше:
    - Велик е християнският Бог!
    Заради това дивно знамение мнозина повярваха в Христа. Игемонът видя вълнението сред народа и се уплаши да не въстанат срещу него - затова незабавно заповяда да посекат светата мъченица. А когато и отсякоха главата някои хора чуха глас от небето, който казваше:
    - Радвайте се, праведници, защото мъченицата Параскева се увенча!
    След това някои благочестиви хора взеха нейното свето тяло и с почит го погребаха в дома и.
    Така добродетелната девица завърши мъченическия си подвиг и отиде при своя Небесен Жених. Вместо елей тя носеше своята кръв, и сега се радва заедно с мъдрите девици в чертога на Христа.
    На следния ден беззаконният игемон излезе на лов, но внезапно конят му побесня и го хвърли в едно дере - той падна, преби се до смърт и умря в жестоки мъчения.
    Светата и чиста душа на великомъченицата Параскева отиде в Божиите ръце, а от нейните свети мощи се подаваха много изцеления на болните за слава на нашия Господ Иисус Христос, на Когото заедно с Отца и Светия Дух подобава чест и поклонение во веки, амин.


Винетка


В същия ден

Празнуваме паметта на светия свещеномъченик Кириак, който откри на св. царица Елена мястото на честния Кръст. По-късно той бе избран за Иерусалимски патриарх. Когато богопротивният цар Юлиан Отстъпник отиваше на война срещу персите, мина и през Иерусалим. Останал за малко в града, той прати да доведат св. Кириак на съд пред него и много го принуждаваше да принесе жертва на идолите, но светецът решително отказа да направи това. Тогава мъчителят заповяда да му отсекат дясната ръка.
    - Много послания си написал ти с тази ръка - казваше му - и мнозина си отклонил от почитането на боговете!
    После заповяда да налеят в устата на св. Кириак разтопено олово и да го положат на нажежено медно легло. Хванаха и майката на светеца, Анна, дошла на мястото на мъчението, окачиха я за косата и я стъргаха с остри железа. След нейната мъченическа кончина почина в Господа и св. Кириак - хвърлен в кипящ котел и пронизан с копие (363г.).


Винетка


В същия ден

Празнуваме и паметта на преподобни Стефан Саваит. Още от млада възраст той възлюби пустинническото житие и избяга от съжителство с хората, сквернящи душите си чрез плътски страсти. Станал след това инок в обителта на св. Сава, преподобни Стефан е известен и като съставител на канони ( Има и друг светец със същото име - преп. Стефан Саваит (794 г., паметта му е на 13 юли), който е бил племенник на св. Иоан Дамаскин) (например: канон на Обрезание Господне, на преп. Кириак Отшелник и др.). В живота си той непрестанно се грижеше за това - да изпълнява Божествения закон, и чрез него покори на духа си всяко плътско мъдруване и прогони от себе си всякакви безсловесни прояви на страстите. Така с много трудове и напрегнат подвижнически живот той придоби в душата си плодовете на добродетелта: бодрост във всенощното стоене на молитва и извор на благодатни покайни сълзи.
    Отхвърлил душевните страсти, преподобни Стефан достигна до такава святост и богоугоден живот, че общуваше с животните подобно на Адам в рая преди грехопадението - веднъж, например, някои хора станаха очевидци как една сърна безбоязнено отиде при светеца и приемаше храна от ръцете му.
    Заради своя искрен подвиг и трудолюбие в постническия живот преподобният стана избран съсъд на Божията благодат, която го обогати с дар на чудотворство и дар да лекува душевните страсти. Веднъж св. Стефан беше заедно със своя ученик. Изтощен от труд и горещина, ученикът не след много време почувства силна жажда. Тогава преподобният отец начерта с жезъла си кръст на сухата земя, както в древност Моисей, и по чудесен начин оттам избликна вода, от която неговият ученик утоли жаждата си.
    Обхождайки непроходимите пустини, със своята простота в душата, правота и нелукав характер, преподобният презря всичко земно и се стремеше единствено към Бога, Който е всичко за душата и е истинска нейна радост и Благоподател.
    Просветен с духа на светоотеческото богословие, св. Стефан ревностно защитаваше Православната вяра и се бореше със словото си като с изострено копие срещу богохулните еретици.
    Той написа пространно и историята на преподобните отци ( Паметта им е на 20 март) в обителта на св. Сава, избити от сарацините.
    Преподобни Стефан почина в Господа в 840 г.


Винетка
Начална страница         Съдържание за месеца         Азбучен указател
Hosted by uCoz