Винетка

Страдание на светия мъченик Нестор

Когато нечестивият император Максимиан Херкул, Диоклетиановия приятел, дойде в Солун, той повика при себе си св. Димитрий и го хвърли в тъмница заради изповядването на Христа. После отиде да гледа кървави зрелища, гордееше се с един борец на име Лий и се хвалеше, че никой не може да го победи. Този Лий произхождаше от вандалско племе и беше подобен на древния Голиат: огромен на ръст и със страшен вид, лицето му приличаше като на звяр, а характерът му още повече беше звероподобен; когато извикаше, сякаш ревеше лъв, и онези, които го гледаха, се разтреперваха само от вида и гласа му. Той беше невероятно силен - много повече от обикновен човек, понеже в него се бяха вселили зли духове.
    Никой не можеше да се съпротивява на този исполин. Безчислено много храбри мъже бяха опитвали да се борят с него, но той всички ги уби - и затова беше любимец на императора, който се възхищаваше от крепкото му телосложение. Самият Максимиан беше ненаситен за човешка кръв и не е удивително, че любимци му бяха подобните на него, които използват цялата си телесна сила за кръвопролития.
    Специално заради скверния Лий императорът заповяда да построят насред града висока и широка арена, издигната на колони, на която той да се бори и да прави зрелища на хората. Под тази арена накара да забучат множество копия и други остри оръжия и железа с остриетата нагоре, за да може щом Лий победи някого, веднага да го хвърля върху тях и там онзи да умре прободен.
    И така, мнозина излизаха да се борят с него, но Лий всички ги хвърляше върху копията и ги убиваше. Недалеч седеше царят с войниците си - той изпитваше демонично удоволствие като гледаше как се лее човешка кръв и много се гордееше със своя борец. Там се бяха събрали също и жителите на Солун, сред които имаше и много християни - те гледаха кървавите зрелища, но със съвсем противоположни чувства: често въздишаха от дълбините на душата си, потресени от безсърдечието на звероподобния гигант. Но още повече скърбяха, защото виждаха как нечестивите езичници насила влечаха към арената много християни и ги принуждаваха да се борят с Лий за да ги убие.
    В този град имаше един юноша на име Нестор, крепък телом и прекрасен по лице. Той беше познат на св. великомъченик Димитрий и дори от него се беше научил на светата Вяра. Нестор виждаше колко много невинни християни бяха убивани по този жесток начин, разгоря се от ревност по Бога и реши да отиде на единоборство със зверообразния Лий. Но първо прибягна към Христовия мъченик св. Димитрий, който по това време се намираше в тъмницата. Разказа му всичко, и как Лий уби през този ден много християни, а после добави:
    - Помоли се за мен, угодниче Божий, за да ми помогне Бог по твоите свети молитви да отида и да се боря с този противник, да го победя и да отнема безчестието от християните.
    В отговор св. Димитрий изобрази на челото и на гърдите му кръстното знамение, благослови го и пророчески му каза:
    - Ще победиш Лий и ще бъдеш измъчван заради Христа.
    Приел благословението, св. Нестор бързо се затича към арената, хвърли дрехата си пред всички и гръмогласно извика:
    - Аз искам да се боря с Лий!
    Императорът изумено го погледна - учудваше се, че такъв юноша излиза с толкова голямо дръзновение. После му стана жал за неговата красота и младост, и му рече:
    - Не видя ли колко много мъже, по-добри и по-силни от теб, Лий победи, а ти като си такъв дребен на ръст и млад на години, как смееш да излезеш срещу онзи, равен на когото не може да се намери под небето?!
    Св. Нестор отвърна:
    - Макар аз да съм малък и немощен, но силата на моя Христос е велика и непобедима: на Него се надявам и в Негово име искам да се боря с този исполин!
    Щом чу името на Христа, царят разбра, че Нестор е християнин, разгневи се и му заповяда веднага да отива на арената: мислеше, че Лий ще стори с него същото, каквото и с останалите.
    Св. Нестор бързо се устреми към мястото на борбата. Лий подскачаше и правеше разни движения, а после се нахвърли върху него. Но той, щом видя, че Лий се приближава, огради се с кръстното знамение и със силен глас извика:
    - Боже Димитриев, помогни ми!
    Сграбчиха се един с друг и започнаха да се борят. Но Бог, Който някога укрепи Давид срещу Голиат, и сега даде сили на Своя раб Нестор срещу скверния Лий, за да бъде посрамен нечестивият цар, а християните да се укрепят духом и да се зарадват. Изведнъж, сякаш противно на всички очаквания, дребничкият Нестор прояви необикновена сила срещу великана Лий: грабна го като някаква птица и го хвърли от високата арена върху остриетата на копията. Лий се сгромоляса върху тях като огромен отсечен дъб и умря от жестока и мъчителна смърт. Паметта му погина с шум и се унищожи гордата му сила и суетното превъзнасяне на Максимиан за своя борец.
    Щом видяха тази неочаквана и преславна победа, целият солунски народ и най-вече християните, започнаха с висок глас да викат:
    - Велик е Богът на Димитрий!
    Тогава царят стана засрамен от мястото си и се прибра в своите палати със скръб заради погибелта на любимеца си Лий. После много се озлоби срещу св. Нестор, заповяда да го хванат и щом разбра, че св. Димитрий е "виновен" за смъртта на Лий, понеже е укрепил за подвиг младия юноша и му е предсказал за победата, заповяда и двамата да ги убият. Св. Димитрий бе прободен с копия, а на св. Нестор палачите му отсякоха главата.
    Сега и двамата Христови страдалци се радват, приели венците на победата в Небесното Царство, с което и ние да се удостоим по техните св. молитви, амин.


Винетка


В същия ден

Житие на преподобния наш отец Нестор Летописец

Всяко нещо, ако не бъде записано, не след дълго ще отмине в забрава и хората няма да знаят за него. Така и св. пророк Моисей ако не беше написал, наставляван от Бога, за събитията от Сътворението на света и първоначалното му устройване, както и за самия наш родоначалник Адам в своите книги, всичко това времето щеше да покрие с пелената на забравата и да хвърли в мрак и неведение. Но Бог се грижи хората да разберат и да знаят Неговите чудеса. В което време Му е благоугодно, Той намира летописци - да оставят на следващите поколения своите писания, за да им бъдат от полза.
Преподобни Нестор Летописец     Така Господ яви и в Руската земя, в светия Киево-Печерски монастир, този приснопаметен летописец - преподобния отец Нестор, който ни написа за началото и първото устройване на Руската страна, и така отмахна покривалото пред очите ни, възползва ни и породи в душите ни благодарност към Бога. Но неговото свидетелство не е само за външното, а по-скоро за вътрешното, духовното: именно - за основаването и утвърждаването на руското монашество, насадено като в райска градина в светия Киево-Печерски монастир. Написа ни също и за духовния родоначалник на православния руски народ - за преподобния Антоний, а също и за останалите негови последователи и духовни чеда: Киево-Печерските светци. Един от тях бе и самият този летописец, който записа техния добродетелен и прославен от Бога живот, не само с мастило на хартия, но и със своите дела - в скрижалите на непорочната си душа. По такъв начин той записа и своето име в Книгата на вечния живот, и се удостои да чуе от Христа Спасителя благословените думи: "Радвайте се, защото имената ви са написани на Небесата" (Лук.10:20).
    По времето когато преподобни Антоний се подвизаваше в безмълвие в пещерата, а св. Теодосий се грижеше за благоустройването на монастира, при тях дойде блаженият Нестор и желаеше да приеме светия ангелски иночески образ. Тогава той беше едва 17-годишен. Той все още не беше монах, но се упражняваше във всички монашески добродетели: трудеше се да придобие телесна и духовна чистота (т.е.: очистване от плътски и духовни страсти), пребъдваше в доброволна нищета, в дълбоко смирение и в безпрекословно послушание. Постът му бе изключителен, молитвата - непрестанна, и бдението - неленостно. Но и за останалите равноангелни добродетели той се грижеше усърдно и по всякакъв начин се стараеше да следва живота на преподобните основатели на Киево-Печерския монастир Антоний и Теодосий. От тях се научи да води истински духовен живот и да се труди в монашеските подвизи. Както самият той пише, изпитваше голяма любов към двамата преподобни отци и я изразяваше "не с думи или с език, но с дела и истина" (1Иоан.3:18) - в душата си и в тялото си той прославяше Бога, следвайки примера на двамата велики светилници на благочестието.
    След тяхната блажена кончина св. Нестор не само умря за делата на света, което и по-рано бе сторил в изпитателния срок на своето послушничество в монастира, но отхвърли самия светски образ и прие светия ангелски иночески образ от преподобния Киево-Печерски игумен Стефан. Впоследствие пак от него беше поставен в дяконска степен.
    И така, удостоен с двойната благодат на монашеството и на дяконския сан, той всеки ден се стараеше да удвоява добродетелите си: умъртвяваше всички страсти на тялото и винаги се стараеше да постъпва по правда. Не живееше по плът, но гореше духом от любов към Бога и във всичко се проявяваше като верен раб и Божий служител. Той добре помнеше думите на Господа: "Бог е дух: и тези, които Му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина" (Иоан.4:24).
    От писанията, които е оставил, може да се види колко ревностно той се бореше против духовете на злобата и ги побеждаваше - най-вече с чудното оръжие на неизказаното си смирение: навсякъде той нарича себе си "недостоен", "груб", "невежа" и "изпълнен с множество грехове".
    Когато по Божие наставление монастирските братя решиха да извадят от земята светите мощи на преподобни Теодосий и от пещерата да ги пренесат в светата Киево-Печерска църква, тогава на първо място в това послушание беше св. Нестор. С непоколебима вяра и с молитва той започна да копае, цяла нощ се трудеше и откри скъпоценния бисер и нетленното съкровище - честните мощи на преподобния отец Теодосий. Изнесе ги пред пещерата и стана очевидец на дивните чудеса, които се извършваха чрез тях - самият той по-късно разказа за това.
    Много години св. Нестор старателно се трудеше в своето послушание на летописец и непрестанно помнеше за настъпването на вечните времена (Пс.76:6) - така той благоугоди на Твореца на времето. След дългогодишни трудове отмина във вечността и е положен в пещерата, където и до днес неговото свето тяло почива в нетление и извършва дивни чудеса. Това е истинското свидетелство, че този преподобен летописец и житиеписец, съставил много жития на светии, се е удостоил с вечния небесен покой и с нетленния венец в Царството Божие.
    Дай Бог, по молитвите на преподобния летописец Нестор и ние да бъдем записани в Книгата на живота при Агнеца Божий, Чиито години не свършват и на Когото заедно с Бога Отца и с Животворящия Дух да бъде и от нас всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков, амин.


Винетка


В същия ден

    Празнуваме паметта на светите мъченици Капитолина и Еротиида. Тези свети жени живяха по време на царуването на Диоклетиан, когато управител на Кападокия беше Зеликинтий. Св. Капитолина произхождаше от богат и знатен род, но тя раздаде на бедните цялото си имущество, а слугите си пусна на свобода. Заради това, че е християнка, езичниците я хванаха и я затвориха в тъмница. После я принуждаваха да принесе жертва на идолите, но като видяха, че тя няма да се подчини на нечестивата им воля, посякоха я с меч. (Нейната блажена кончина е била ок. 304 г).
    Св. Еротиида беше нейна слугиня. За да се застъпи за своята господарка, тя хвърли камък по управителя. Тогава я хванаха и я биха с тояги. Накрая и нея също посякоха с меч.

    Празнуваме и паметта на светия мъченик Марк и други с него. Те проповядваха Христа в Азия и заради това бяха подложени на различни мъчения и убити.


Винетка
Начална страница         Съдържание за месеца         Азбучен указател
Hosted by uCoz