Винетка

Житие и страдание на св. апостол Яков, брат Господен по плът

Св. Яков беше син на праведния Иосиф - обручника на Пресвета Дева Мария. Още в младостта си той избра за себе си подвижническия живот в Господа. Никога не ядеше разнообразни храни, масло и елей, но само хляб. Не пиеше вино, нито някакво друго упойващо питие, но единствено вода. Той дори не влизаше в баня, но отхвърли от себе си всяко упокояване и всяко угаждане на плътта, а на тялото си носеше груба и остра власеница. По цели нощи прекарваше в молитва и съвсем малко време отделяше за сън: скоро от честите коленопреклонения кожата на коленете му загрубя и стана твърда и дебела.
    Св. Яков дори до своята кончина живееше в девствена чистота. А защо той бе наречен "брат Господен"? Ето какво се разказва. Когато св. Иосиф Обручник разделяше своята земя на децата си, които имаше от първата си жена, пожела да отдели и част за Господа Иисуса Христа, Който се роди от сгодената за него Пресвета Дева Мария и по това време все още беше малко Момче. Останалите му синове, обаче, не се съгласиха на това; единствен Яков Го прие и раздели с Него своята част - затова и бе именуван "брат Божий". Но имаше и друга причина да бъде наречен така: скоро след раждането на Богомладенеца Христос, Пречистата Дева Богородица трябваше да бяга заедно с Него в Египет. Тогава с Тях отиде и св. Яков - да съпътства Божията Майка и своя баща - праведния Иосиф.
Св. Яков, брат Господен     Когато Иисус Христос стана пълнолетен и започна да учи хората за Царството Божие и да им открива, че Той е истинският Месия, св. Яков повярва в Него и с радост слушаше Божествените Му думи - тогава сърцето му все повече и повече гореше от любов към Бога и той още по-усърдно залягаше да пребъдва в духовен подвиг. Но и сам бе възлюбен от своя Господ: Спасителят ясно засвидетелства това когато след Своите пречисти страдания и възкресение Той освен че се яви на Своите Апостоли, събрани заедно, отделно се яви и на възлюбения Си брат св. Яков. За това апостол Павел пише: "После се яви на Яков, след това на всички апостоли" (1Кор.15:7).
    Св. Яков от всички бе наричан "праведен", понеже хората виждаха неговия съвършен и богоугоден живот - затова и бе причислен към 70-те Христови апостоли. Сам нашият Господ и Спасител Иисус Христос го постави епископ и го научи да свещенодейства. И на него - първия светител и архипастир - бе поверена новопросветената Иерусалимска Църква. Той пръв написа последованието на Божествената Литургия под благодатното наставление на Светия Дух, която по-късно св. Василий Велики, а също и св. Иоан Златоуст съкратиха заради немощта на хората.
    По време на своето архипастирско служение в Иерусалим, със своите проповеди св. Яков обърна към Христа много юдеи и елини, и ги настави в пътя на спасението. Написа съборно послание до дванадесетте Израилеви колена, изпълнено с боговдъхновени и твърде полезни поучения - то наистина е духовна украса за цялата Христова Църква и учи християните на вяра и богоугодни дела.
    Заради своя добродетелен живот св. Яков бе изключително много уважаван не само от християните, но и от неверниците. Еврейските първосвещеници само веднъж в годината влизаха в Святая Святих да служат, но на св. Яков не забраняваха и често да влиза там за да се моли. Те виждаха неговия чист и непорочен живот и заради това го нарекоха с ново прозвище: "Обли" или "Офли", т.е. "ограждение (или утвърждаване) на хората" или пък го наричаха "най-праведен от всички". Св. Яков влизаше в Святая Святих не само през деня, но и през нощта, падаше по очи на земята пред Бога и със сълзи се молеше за целия свят. Заради светостта си той бе обичан от целия народ: мнозина от юдейските старейшини повярваха на неговите поучения, и всички с радост го слушаха. Около него се събираха много хора: едни искаха да чуят думите му, а други - да се допрат до края на дрехата му.
    По това време еврейски първосвещеник стана Анан. Той, фарисеите и книжниците виждаха, че целият народ слуша учението на св. Яков и мнозина се обръщат към Христа, и започнаха от завист да се гневят срещу светеца - мислеха какво зло да му сторят и искаха да го убият. Съветваха се помежду си и решиха да го помолят следното: с поученията си да откъсне хората от Христа, а ако не пожелае да стори това - да бъде убит.
    Настана празникът Пасха и от всички градове и области се събираха в Иерусалим множество юдеи. В това време умря римският управител на Юдея Порций Фест, който бе избавил св. апостол Павел от ръцете на евреите и беше го изпратил в Рим. Все още не беше дошъл друг управител, назначен от римския император на мястото на Фест. Тогава книжниците и фарисеите заобиколиха св. Яков в храма и му казаха:
    - Молим те, праведнико, говори поучение към народа в този празничен ден, в който отвсякъде се събра тук множество хора, и ги отвърни от Иисус, по Когото мнозина се измамиха, мислейки Го за Син Божий. Затова поучи ги да не се заблуждават. Ето, ние всички те почитаме, слушаме те заедно с целия народ и свидетелстваме за теб - както ние, така и всички хора - че ти говориш истината и не гледаш на лице. И така, увещай народа да не се прелъстява по разпнатия Иисус! Застани, молим те, на високия покрив на храма, за да могат всички да те видят и да те чуват! Ето, сам виждаш, че са се събрали много хора - израилтяни и езичници.
    Като казаха това, заведоха го на покрива на храма, а самите те извикаха към него с висок глас:
    - Праведнико! Ние всички трябва да вярваме на твоите думи. Ето, тези хора се заблуждават и почитат разпнатия Иисус. Затова кажи ни истината: какво мислиш ти за Него?
    В отговор св. Яков извика със силен глас:
    - Защо ме питате за Сина Човечески, Който доброволно пострада, претърпя разпятие, беше погребан и на третия ден възкръсна от гроба? Ето, Той сега е на Небесата, седнал отдясно на Всевишния; и отново ще дойде на небесните облаци за да съди живите и мъртвите!
    Щом чуха това, хората много се зарадваха, че св. Яков засвидетелства Божественото достойнство на Иисус Христос, и в един глас извикаха:
    - Слава Богу! Осана на Сина Давидов!
    Тогава фарисеите и книжниците си казаха:
    - Лошо направихме, че дадохме на Яков да говори за Иисус. Ето, сега хората още повече се объркаха!
    После, изпълнени със злоба, те отидоха и го блъснаха от покрива на храма, за да се уплашат всички хора и да не вярват на думите му. Крещяха силно и викаха:
    - Ах, ах! И праведникът се заблуди!
    Паднал от стрехата, св. Яков беше силно изранен, но все още жив. Той се изправи на колене, издигна ръце и се молеше за убийците си:
    - Господи, прости им този грях, защото не знаят какво правят!
    А те грабнаха камъни, хвърляха ги по него и жестоко го израняваха. Един човек от Рихавовия род възкликна:
    - Престанете! Какво правите! Праведникът се моли за вас, а вие го убивате!
    Веднага след това дотича някакъв мъж с дървена бухалка за пране и се нахвърли върху светеца, удари го с всичка сила по главата и я счупи, така че целият му мозък изтече на земята. В това мъчение св. Яков предаде душата си на Господа.
    Светото му тяло бе погребано на същото място, близо до храма, и християните много плакаха за него. Тридесет години той беше епископ на Иерусалим, а на 66-годишна възраст пострада за Христа, на Когото заедно с Отца и Светия Дух подобава чест и слава во веки веков, амин.


Винетка


В същия ден

Празнуваме паметта на светия и блажен Яков Боровицки, Чудотворец

Неизвестно е за нас на кое място и от какви хора се роди блаженият и праведен Яков. На Господа бе угодно това да остане скрито, за да разберем, че светите Божии угодници търсят не земното, но Небесното отечество, и не се хвалят със земно благородство и знатност, но се стремят да бъдат причислени към небесните жители. Тяхната слава, освен това, не е в надеждата им на своя Бл. Яков Боровицки баща по плът, но в упованието им на Небесния Отец - всеблагия Бог, Който е навсякъде и за всички се грижи. Затова знаем, че и този блажен чудотворец, макар и да беше роден на земята и в плът, но живееше по дух, и с цялата си душа, с пламенно усърдие служеше на Господа. Макар и да бе във веществено тяло, но съжители и събеседници по благодат му бяха невеществените духове - светите Божии Ангели. Той живееше на земята, но със своя ум, винаги търсещ Царството на Бога и Неговата правда, той предстоеше пред Господа, Който живее на Небесата, и във всяко дело се проявяваше като верен Божий служител - в дълготърпение, скърби, в беди, в нужди, в трудности, в бдения и пост. Когато завърши пътя на многоскръбния временен живот, неговата праведна душа, украсена с добродетел като невеста за своя безсмъртен Жених, бе въведена от Божиите Ангели в Небесния чертог на Спасителя. А светото му тяло бе положено по християнски обичай в ковчег, и по-късно, когато Бог благоволи да прослави Своя угодник, този ковчег заедно с неговите св. мощи доплува по река Мста до едно село, наричано Боровичи, близо до Новгород. Това стана във вторник на Светлата седмица: носен от Божията сила, ковчегът с тялото на светеца плуваше срещу течението на шумящата и развълнувана река, и стигна до това село. Жителите на селото, като видяха чудотворните мощи на великия Божий угодник, първоначално се усъмниха и не ги приеха, дори се погнусиха и ги отхвърлиха: завързаха ги с едно въже и ги завлякоха назад. Но светите мощи не отхвърлиха отхвърлящите ги и повторно се върнаха при тях: отново доплуваха там, откъдето бяха завлечени. И пак - дори така жителите на селото сякаш не виждаха дивното Божие чудо и не разбираха, че не е обичайно ковчег с мощи да плува срещу течението на реката. Отхвърлиха ги и за втори път се лишиха от богодаруваното съкровище, завличайки го обратно. Но понеже бяха прости хора и не от злоба, а от невежество вършеха всичко това, то по Божието снизхождение скоро им бе простено. Затова и трети път светите мощи доплуваха на споменатото място. Тогава сам блаженият чудотворец се яви насън на някои почтени и благоговейни мъже и им каза:
    - Боголюбиви православни християни, защо не приемате мен, който също съм християнин и благочестно вярвам в Христа? Да не би защото не знаете името ми? Ето, ако искате да го научите, ще ви го кажа: аз се наричам Яков - на името на св. Яков, брат Господен.
    Когато се събудиха, тези хора се умилиха от думите на Божия угодник и разказаха на всички останали какво бяха видели и чули. Веднага те побързаха да отидат на мястото, от което преди дръзко бяха връщали мощите на св. Яков, бързаха и тичаха заедно с голямо множество народ, и внимателно се оглеждаха за да ги видят. Намериха ги и неизказано се зарадваха, а след това благоговейно ги изнесоха от водата на речния бряг. Поставиха ги в същия ковчег, насякоха наоколо дървета и заградиха мястото.
    Преблагият и човеколюбив Бог желаеше да прослави Своя угодник и даде на неговите св. мощи благодатна сила да извършват многобройни и дивни чудеса, и да изцеляват болестите на хората. Скоро мнозина от околността станаха причастни на Божията щедрост, изливаща се чрез тях, от сърце отправяха благодарност към Бога и прославяха светия чудотворец, който безвъзмездно лекуваше всички техни болести.
    След това християните пожелаха да поставят честните мощи на достойно място с подобаваща почит, отидоха при преосвещения Новгородски архиепископ Теодосий и му разказаха за всички чудеса, станали по молитвите на Божия угодник. Той веднага извести с писмо първойерарха на Русия - митрополит Макарий, и не след дълго получи от него отговор. Внимателно разследва случаите на чудотворни изцеления от мощите на св. Яков и щом се убеди, че всичко това е вярно и действително, изпрати игумена на монастира "Рождество на Пресвета Богородица" Константин заедно със свещеници и дякони в селото Боровичи за да донесе с почит светите чудотворни мощи на праведния Яков и да ги положи в новопостроената църква, посветена на Слизането на Светия и Животворящ Дух. Там те и бяха положени - при южните църковни врати, на 23 октомври 1545 г. В същия ден църковните власти постановиха да се празнува ежегодно паметта на блажения чудотворец Яков - за слава на Христа Бога, прославен сред Своите Светии во веки, амин.


Винетка


В същия ден

Празнуваме паметта на светия наш отец Игнатий, патриарх Константинополски

Св. Игнатий беше син на византийския император Михаил Рангав (811-813) и на императрица Прокопия, брат на Теофил (829-842) и внук на император Никифор. На 15-годишна възраст той бе затворен в монастир (по заповед на Лъв Арменец (813-820), който свали от престола Михаил, бащата на Игнатий) и впоследствие стана игумен на Архангеловия монастир, наричан първоначално източен, а по-късно Сатира.
    След това, по волята на императрица Теодора той бе поставен (в 846 г.) за Константинополски патриарх и остана на патриаршеския престол 11 години и 5 месеца, докато не беше изгонен от император Михаил. В 857 г. св. Игнатий бе изгонен от престола за това, че отказа да изпълни желанието на Варда (който управляваше империята вместо малолетния Михаил) - да постриже в монашество Теодора, майката на Михаил, която в много отношения пречеше на дейността на Варда; а св. Игнатий не само отказа да изпълни това, но дори отлъчи от св. Причастие и самия Варда. Вместо него бе поставен за патриарх св. Фотий, ( Паметта му е на 6 февруари) който тогава беше протоспатарий и протосинкрит ( Протоспатарий - знатен и висок сан в двореца на византийския император; протосинкрит - началник на придворните, който имал право да влиза в царските покои) на Константинополската Църква, а по-рано беше обикновен монах. След изгонването на св. Фотий от император Василий в 867 г., св. Игнатий отново застана на патриаршеския престол и 10 години пребъдваше в това служение. После отново бе изгонен от император Никифор, убит впоследствие от българите. Тогава неговото място зае св. Стефан, синът на император Василий, а св. Игнатий отиде да живее в монастира Сатира, където с мир завърши живота си на 89-годишна възраст.


Винетка
Начална страница         Съдържание за месеца         Азбучен указател
Hosted by uCoz