Винетка

Страдание на светите мъченици Назарий, Гервасий, Протасий и Келсий

Св. Назарий се роди в Рим. Баща му беше евреин, а майка му християнка, на име Перпетуа (тя бе приела Кръщение от св. апостол Петър). Когато Назарий порасна, дълго мислеше коя вяра да следва - бащината си или майчината. Накрая реши да приеме вярата на светата си майка, чиито молитви много му помогнаха да се обърне към благочестието, и бе кръстен от Римския епископ Лин.
Свв. Назарий, Гервасий, Протасий и Келсий     Когато навърши пълнолетие, св. Назарий и по дух бе станал съвършен мъж, укрепнал и преуспял в добродетелта. С цялото си усърдие той служеше на Господа и се грижеше не само за своето спасение, но и за спасението на другите - много от неверниците обърна към Христа и ги настави в пътя на спасението. Получи от своите родители немалка част от именията им - достатъчно за да облагодетелства нуждаещите се, излезе от Рим и отиде в Медиолан. Там употреби богоугодно цялото имущество, което носеше: раздаде много милостиня на бедните, погрижи се и за затворниците, страдащи заради Христа. По това време Римската империя я управляваше нечестивият Нерон и вилнееше страшно гонение срещу християните. Много от Христовите изповедници бяха затворени, оковавани и измъчвани - на тях именно служеше св. Назарий, утвърждаваше ги в светата Вяра и ги укрепяваше за предстоящия им подвиг. Тогава по заповед на управителя Анулин бяха хванати и светите мъченици Гервасий и Протасий, и бяха хвърлени в тъмница. Св. Назарий често идваше при тях. Утешителна и радостна беше за двамата мъченици беседата с него - щом се съберяха, тримата с трепет и Божествено желание разговаряха за спасението и взаимно се назидаваха: тези затрогващи беседи бяха истинска духовна храна за душите на Христовите страдалци. В скоро време св. Назарий дълбоко се привърза към тях и искрено ги обикна в Христа: виждаше, че те са изпълнени с любов към Бога и горещо желаят да положат душите си за Господа, Който Сам преди това положи Своята душа за нас и претърпя страшна кръстна смърт. Толкова много се привърза св. Назарий към Христовите мъченици и ги обикна, че не искаше да се разделят, но заедно с тях желаеше да пострада и да умре.
    Скоро управителят научи, че Назарий посещава затворниците, носи им потребни неща и ги утвърждава в Християнската вяра. Затова изпрати да го хванат и да го доведат пред него. Попита го кой е и откъде е, и разбра, че е римлянин по произход, а по вяра християнин. Щом научи, че е римлянин, Анулин взе да го убеждава да не се отрича от езическите богове, които римляните от древност почитат според нечестивия си обичай. Но св. Назарий дори не искаше да го слуша: изобличи го, похули лъжливите им богове и изповяда единия истински Бог Иисус Христос. Тогава управителят заповяда да го бият по устата, но той не спираше дръзновено да говори и изобличаваше тяхното нечестие. Мъчителят силно се разгневи и накара слугите си да го бият с пръчки, а накрая с безчестие го изгони от града.
    Св. Назарий искрено се зарадва, че претърпя рани заради любовта към своя Господ. Радваше се, че се удостои и да бъде изгонен заради правдата (Мат.5:10), и помнеше думите на Спасителя: "Блажени сте, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене" (5:11). За едно само скърбеше той: за това, че се раздели от своите възлюбени сподвижници Гервасий и Протасий - с тях заедно блаженият желаеше да умре заради Христа. По-късно Господ по Своите непостижими съдби изпълни този негов съкровен копнеж, но първо трябваше св. Назарий да отиде в друга страна за да отвърне много хора от идолопоклонническото заблуждение и да се погрижи за спасението им.
    Предишната нощ във видение му се бе явила неговата блажена майка и му беше заповядала да отиде в Галия за да се потруди в тази страна и да утвърди Христовото благовестие. Той с готовност послуша думите и и побърза да ги изпълни. С благодатните лъчи на Евангелската проповед, които отварят сърдечните очи на хората, разкриват пред тях безкрайните духовни хоризонти и наднебесни висоти, и ги правят способни да ходят в светлината на обновен в Христа живот, св. Назарий просветяваше онези, които се намираха в тъмнината и смъртната сянка на суетния плътски живот и неговия горчив плод - идолопоклонството.
    Известно време блаженият остана да живее в град Мелия. Там прие от някои благородни вярващи жени едно тригодишно дете на име Келсий, кръсти го и го възпита в благочестие. Чудно беше това дете: колкото растеше на години, много повече укрепваше по разум и още от малък се изпълни с Божията благодат. Дошъл в пълнолетие, Келсий остави всичко и последва своя учител св. Назарий. От него той черпеше познания от Божествената премъдрост, внимателно слушаше и попиваше в сърцето си като жадна земя благотворната духовна роса на кротките му поучения. Всичко това дотолкова умъдри по дух блажения юноша, че той настигна дори своя учител - наравно с него проповядваше Христа и се трудеше за спасението на хората, заедно с него претърпя гонения и мъчения, и в равна степен след това се удостои с нетленния мъченически венец.
    Диновий, управителят на тази страна, научи, че св. Назарий е обърнал към вярата в Христа жителите на много градове, и веднага изпрати слугите си да хванат него и юношата Келсий. Щом ги доведоха, първоначално ги предаде на мъчение и побой, и заповяда да ги хвърлят в тъмница, с намерение да им наложи на следната сутрин много повече рани и страдания. На другия ден, когато ги отвеждаха на мъчение, жената на управителя видя младия юноша Келсий, прекрасен не само по душа, но и по външност, и твърде много и дожаля за него. Отиде при мъжа си, падна пред нозете му и го молеше да се смили над момчето и да го пусне заедно с неговия учител Назарий. И толкова настойчиво го молеше, че накрая той отстъпи, съгласи се да бъде по желанието и и пусна двамата свободни. Когато си отиваха от него управителят им каза:
    - Ходатайството на моята жена ви освободи от всички мъчения.
    Но светите Христови изповедници не се радваха, а напротив - съжаляваха, че не са се удостоили да завършат желания път на мъченичеството, за да биха могли да се освободят от връзките на плътта и да живеят с Христа. Тръгнаха си оттам и дойдоха в град Тимир. В този град, по обичая си, двамата се трудеха в Евангелската проповед, обърнаха много хора към Христа и ги наставляваха в пътя на спасението.
    Но всичко това беше крайно омразно на дявола - ненавистника на доброто: той възбуди ярост в душите на някои идолопоклонници и ги настрои против Божиите угодници. Те се сговориха, хванаха светите Назарий и Келсий, и ги отведоха при своя нечестив цар Нерон. Застанали пред него, светиите с дръзновение изповядаха Христа Бога. Тогава мъчителите се озлобиха, събориха на земята св. Назарий и го тъпчеха с крака, а св. Келсий биеха с пръчки. После ги принуждаваха да принесат жертва на езическите богове, но светиите се помолиха и с една дума събориха идолите на земята. Изгаряни от нетърпим срам, мъчителите ги дадоха за храна на зверовете, но и от тях двамата нищо не пострадаха. Накрая ги хвърлиха в морето, а те тръгнаха по водата и вървяха по нея сякаш ходят по злачно поле. Тези дивни чудеса, тези прояви на всемогъщата Божия сила и благодат, устройваща човешкото спасение, стоплиха сърцата на мъчителите: щом ги видяха, царските слуги повярваха в Христа и приеха кръщение от св. Назарий. Оттогава те оставиха царския дворец, напуснаха многометежния свят и започнаха в тишина и уединение да служат на Господа.
    А св. Назарий заедно със своя ученик Келсий отново се върна в Медиолан и намери все още живи в тъмницата светите мъченици Гервасий и Протасий. Тук той отново започна да проповядва Христа и пак беше хванат от слугите на управителя Анулин. Управителят го попита къде е бил до това време и с крайно удивление разбра, че е попаднал в ръцете на император Нерон. Учудваше се как е успял да остане жив: знаеше, че Нерон е жесток и безчовечен, и предаваше на безмилостни мъчения не само виновните, но и много невинни хора беше убил.
    Верен на своите езически заблуждения, управителят отново започна да убеждава св. Назарий да отиде и да се поклони на боговете им. Но той не се подчини, а напротив - надсмя им се. Управителят заповяда да го бият по устата. Удряха му много плесници - както на него, така и на ученика му св. Келсий, а накрая ги отведоха в тъмницата при светите Гервасий и Протасий. Колко много тогава се утеши духом св. Назарий задето можа пак да види своите възлюбени в Господа сподвижници, да беседва с тях и заедно да носят в тъмницата окови заради Христа.
    Управителят Анулин написа писмо до император Нерон и му известяваше за св. Назарий. А той, щом научи че светецът е жив, беснееше от гняв към онези слуги, на които беше заповядал да го хвърлят в морската дълбочина. Веднага заповяда да ги търсят и искаше да ги убие (помисли си, че те са пуснали жив Христовия мъченик), но не можаха да ги намерят: те вече бяха напуснали света и бяха взели на себе си спасителното Христово иго и Неговото леко бреме. В отговор императорът написа на Анулин незабавно да убие св. Назарий. Щом получи царското писмо, мъчителят изведе от тъмницата светеца заедно с неговия ученик - блажения Келсий, и отсече с меч главите им. Малко по-късно един християнин, който живееше в предградието, тайно взе техните св. мощи и ги занесе в своя дом. Дъщерята на този човек беше болна и лежеше разслабена на легло, но когато внесоха телата на светите мъченици, тя веднага се изправи на крака здрава, сякаш никога не е боледувала. Каква радост настана тогава в душата на нейния баща, а и сред всички обитатели на дома му! Те прославяха Бога за Неговата милост, явена в чудното изцеление, и с почест погребаха в своята градина телата на Христовите мъченици.
    Малко след блажената кончина на светите Назарий и Келсий, в града пристигна военачалникът Астазий - той отиваше на война против моравците. Тогава идолските жреци се събраха и го подучиха да убие двамата останали в тъмницата мъченици - Гервасий и Протасий. Подложени на жестоки мъчения, те скоро завършиха богоугодно своя подвиг: св. Гервасий почина след побой с оловни пръти, а на св. Протасий отсякоха главата с меч. Един християнин на име Филип заедно със синовете си успя да вземе техните многострадални тела и ги погреба в дома си. Така светите мощи и на четиримата мъченици - Назарий, Келсий, Гервасий и Протасий - бяха скрити под покривалото на гроба и никой не знаеше нищо за тях дори до времето на св. Амвросий, епископ Медиолански. По време на царуването на император Теодосий Велики (379-395), той по Божествено откровение намери мощите на св. Гервасий и на св. Протасий, а на светите Назарий и Келсий - през време на царуването на Аркадий и Онорий. ( Аркадий и Онорий - синове и приемници на Теодосий Велики. Първият от тях е управлявал източната половина на империята (395-408 г.), а вторият - западната (395-422 г.)) Ето какво разказва презвитер Павлин в житието на св. Амвросий, за намирането на мощите на светите мъченици Назарий и Келсий:
    "По това време Амвросий донесе в църквата "Св. Апостоли" намерените в градината мощи на св. мъченик Назарий. В гроба, където лежаха мъченическите мощи, видяхме кръвта, сякаш сега изтекла, и главата заедно с косите и брадата запазена напълно нетленна - като че сега е положена в гроба. Лицето му беше необикновено светло, сякаш умито. Но кое е чудното тук? Сам Господ е обещал в Евангелието: "И косъм от главата ви няма да загине" (Лук.21:18). При това се изпълнихме и с такова благоухание, което превъзхожда всякакви земни аромати. Взехме мъченическите мощи и ги сложихме на колесницата, а после незабавно се заехме да търсим със св. Амвросий мощите на св. Келсий, положени в близост. Узнахме от стопаните на градината, че още бащите им са завещали да не изоставят това място с отминаване на поколенията, тъй като в него са скрити велики съкровища. И наистина, такива именно са безценните съкровища - светите мъченически мощи - тях нито молец, нито ръжда ги яде, нито пък крадци ги подкопават и крадат (Мат.6:20)".
    Св. Амвросий пише следното за мощите на светите Гервасий и Протасий:
    "Амвросий, раб Христов, до братята по цяла Италия - желая ви вечно спасение в Господа.
    Божествените Писания ни известяват, че е длъжник онзи, който е приел даром от Господа нещо, а не го открива на останалите: такъв човек сякаш е откраднал нещо от църква, понеже скрива онова, което би могло да е за полза на другите. Заради това и св. цар Давид е казал: "Не скрих в сърцето си Твоята правда, но говорех за Твоята истина и за Твоето спасение; не скрих Твоята милост и Твоята истина от множеството хора" (Пс.39:11). И сякаш в очакване на награда за това, добавя: "А Ти, Господи, не отнемай Твоите щедрости от мен" (ст.12), сякаш казва: "Както аз помогнах на други да намерят милост, така и Ти не оставяй Твоята милост да бъде далеч от мен".
    Но защо е нужно да се направи това предисловие? Ето, сега ще кажа на вас, които благочестно мислите и вярвате в Господа, и ще се насладите с духовната радост от намирането на мощите на светиите.
    В миналата св. Четиридесетница Господ ме направи причастник на тези, които постеха и се молеха. Една нощ стоях на молитва и по някое време очите ми се покриха от лек сън - но такъв сън, че нито дълбоко спях, нито бях напълно буден. По време на този сън видях двама юноши в бели дрехи - те бяха издигнали ръце нагоре и се молеха, но аз, обхванат от дрямка, не можах да говоря с тях. А когато се събудих, те бяха станали невидими. Тогава помолих благостта на Господа да отстрани от мен това видение ако то е бесовска прелест, а ако е нещо истинско - да ми покаже по-ясно. За да получа просимото прибавих пост към поста си, и на втората нощ, когато пропяха петлите, също както и по-преди видях тези юноши да се молят заедно с мен.
    В третата нощ тялото ми вече до крайност изнемогна от пост и не можех да спя - тогава същите двама се явиха пред удивения ми поглед вече не насън, а наяве. Заедно с тях беше и св. апостол Павел, когото познах от изображението му на иконата - единствено той разговаряше с мен, а те мълчаха. Каза ми:
    - Тези са, които послушаха моите думи и презряха света и богатството, последваха нашия Господ Иисус Христос и не желаеха нищо земно или плътско. Десет години те живяха тук, в Медиолан, служеха на Бога и се удостоиха да станат Христови мъченици, а телата им ще намериш в гроб, които е тук в земята на това място, на което ти стоиш и се молиш - изнеси ги за открито поклонение и построй църква на тяхно име.
    Попитах за имената им и той ми отвърна:
    - Ще намериш лист хартия до главите им: на него са написани датите на раждането им и кога са починали.
    Тогава аз събрах братята и епископите, разказах им каквото видях и сам първоначално започнах да копая, а епископите ми помагаха. Намерихме ковчег, както ни каза св. Павел, и в него видяхме телата на светиите - сякаш сега погребани: от тях въздухът се изпълваше с дивно благоухание. До главите им намерихме хартия, в която беше написано следното: "Аз, Христовият раб Филип, успях да взема в моя дом телата на тези светии и ги погребах. Тяхната майка се наричаше Валерия, а баща им - Виталий. Заедно им се родиха тези двама техни синове - близнаци: единия от тях нарекоха Протасий, а другия - Гервасий. (Виталий беше воин, живееше в Медиолан и заедно със съпругата си тайно служеше на Бога. Веднъж той отиде в град Равена със съдията Павлин и там идолопоклонниците разбраха, че е християнин. Измъчваха го, но той не се отрече от Христа - затова го хвърлиха в една дълбока яма, а отгоре го замеряха с камъни и така погребан още жив той завърши мъченическия си подвиг. Когато съпругата му узна за смъртта на своя мъж, отиде да вземе тялото му и да го погребе в дома си за утеха на своето вдовство. Но тези от гражданите на Равена, които бяха християни, не и дадоха да вземе тялото на своя мъж - самите те се радваха на това съкровище и го пазеха при себе си за да им бъде светият мъченик застъпник пред Господа. Валерия, без да получи желаното, тръгна обратно към Медиолан, но в едно село по пътя попадна на богопротивен езически празник - нечестивите хора принасяха жертви на своя скверен бог Силван. Те имаха обичай да гощават странниците с идоложертвено месо, затова щом видяха Валерия да се приближава по пътя, повикаха я да яде от това месо. Но тя се гнусеше от езическите мерзости, не пожела да вкуси от бесовските жертви и изповяда, че е християнка. Това силно раздразни нечестивите: те взеха тояги и безмилостно я биха, тъй че едва жива беше доведена от близките си в Медиолан. Щом пристигна в дома си, тя поучаваше своите синове Гервасий и Протасий да стоят здраво в истинската вяра, и на третия ден почина в Господа.) ( Това допълнение (текстът в скоби) не е написано от Филип, но е взето от Мартиролога и от други източници, за да се знае от какви родители произхождаха тези св. мъченици) Осиротели от своите родители, които бяха увенчани с венеца на мъченичеството, Гервасий и Протасий продадоха дома и имуществото си, раздадоха всичко на бедните и освободиха слугите си, а сами се затвориха в една малка къща и 10 години се трудеха в молитва, пост и четене на Божествените книги. В 11-тата година бяха хванати от управителя Анулин и встъпиха в подвига на мъченичеството заради Христа. Когато военачалникът Астазий отиваше на война против моравците и минаваше през Медиолан, пресрещнаха го на пътя идолските жреци и му казваха:
    - Ако искаш да се върнеш с победа при императора, накарай Гервасий и Протасий да принесат жертва на боговете, които са разгневени срещу тях, защото те двамата ги презират. Затова боговете не искат вече и да отговарят на нашите въпроси.
    Щом чу това, Астазий ги изведе от тъмницата, постави ги пред себе си и им рече:
    - Съветвам ви да не оскърбявате боговете, но благочестно да им принесете жертви, за да бъде благополучен нашият път!
    - Ти - отвърна св. Гервасий - трябва да молиш за победа над враговете Единия всемогъщ Бог, а не тези идоли, които нито виждат, нито чуват, нито говорят, нито пък имат дихание.
    Тогава Астазий заповяда да бият мъченика с оловни пръти докато умре, и в това страдание св. Гервасий завърши своя земен живот. Мъчителят заповяда да изнесат тялото му, а след това се обърна към св. Протасий:
    - Нещастнико, пощади своя живот и не се дръж безразсъдно като брат ти!
    - Не зная - отвърна му светецът - кой е нещастен: аз ли, който не се страхувам от теб, или ти, който се страхуваш от мен.
    Астазий му каза:
    - И как аз ще се страхувам от теб, жалък човече?!
    - Наистина - отвърна му св. Протасий, - страхуваш се от мен да не те оскърбя в случай, че не принеса жертва на идолите. Ако ти не се боеше от мен, нямаше да ме принуждаваш да им принасям жертва. А аз не се страхувам от теб, презирам твоите заплахи и считам идолите ти за боклук. Покланям се само на Единия Бог, Който царува на Небесата.
    След тези думи Астазий заповяда да го бият с тояги. Много време го измъчваха така. Накрая го повдигнаха от земята и военачалникът го попита:
    - Окаянико, защо си горделив и непокорен? Искаш да загинеш като твоя брат ли?
    - Не ти се сърдя, Астазий, - отвърна му той, - защото виждам слепотата на очите ти. Твоето неверие не ти позволява да видиш онова, което е Божие. Моят Господ не хулеше безумните хора, които Го разпнаха, но се молеше за тях и добавяше, че не знаят какво правят. Ти също не знаеш какво правиш и затова ми е жал за теб. Но изпълни което си започнал, за да бих могъл сега, заедно с моя възлюбен брат да видя нашия Спасител.
    Тогава военачалникът Астазий заповяда да посекат с меч светия мъченик. След това аз, Христовият раб Филип, заедно с моите синове отидохме през нощта и тайно взехме техните тела, занесохме ги в моя дом (за това знаеше само Бог) и в този мраморен ковчег ги погребахме.
    Вярвам, че по техните св. молитви и аз ще получа милост от нашия Господ Иисус Христос, Който заедно с Отца и Светия Дух живее и царува во веки".
    Дотук е написаното от св. Амвросий и намерената книжка на християнина Филип.
    Когато светите мощи бяха извадени от земята, чрез тях се подаваха много изцеления на болни хора, мнозина бесновати се излекуваха и слепи проглеждаха. Св. Амвросий свидетелства, че в техния град имало един сляп човек на име Севир, когото всички познавали - той щом само се допрял до края на дрехите, с които били облечени телата на светите мъченици, веднага прогледал и започнал да вижда добре.
    По молитвите на Твоите Светии, Господи, просвети очите на нашите души, за да ходим в светлината на правдата пред Твоето лице и да се зарадваме в Твоето име во веки, амин.


Винетка


В същия ден

    Празнуваме паметта на светия мъченик Силван, презвитер на Църквата в град Газа. Заради своята ревност за разпространяване на Христовата вяра той бе пратен на заточение и на принудителен труд в рудниците край град Фена (в Палестина). Впоследствие беше посечен с меч от неверниците (в 311 г.) заедно с 40 войници християни.


Винетка
Начална страница         Съдържание за месеца         Азбучен указател
Hosted by uCoz