Винетка

Житие на св. апостол Филип от 70-те

Св. апостол Филип бе родом от Кесария Палестинска. Той встъпи в съпружество и му се родиха четири дъщери, които по-късно бяха удостоени от Бога със служение на пророчици (Деян.21:9). По-късно св. Филип бе избран за дякон и ръкоположен заедно със светия първомъченик и архидякон Стефан (Деян.6:5). С цялото си усърдие той служеше на Господа и се грижеше за бедните и за вдовиците.
Св.ап.Филип от 70-те     След убийството на св. Стефан настана гонение срещу Иерусалимската Църква и всички, с изключение на светите Апостоли, се разпръснаха по различни области на Юдея и Самария. Тогава св. Филип отиде в Самария и там проповядваше Христа (Деян.8:5), а целият народ внимателно слушаше думите му. Бог утвърждаваше с много чудеса проповедта на Своя благовестник: той лекуваше всякакви болести и изгонваше нечистите духове, които крещяха с висок глас и излизаха от хората.
    Голяма радост настана по целия град заради Филип: с идването му тези, които приемаха проповедта му и вярваха в истинския Месия, се изцеляваха не само от телесните си болести, но и от душевните си недъзи.
    Там живееше и един знаменит магьосник на име Симон, който учудваше цяла Самария със своите вълшебства и магии, и всички го смятаха за някакъв велик човек. Този магьосник видя чудесата, извършвани от Божията благодат и сила чрез ръцете на апостол Филип, чу и благовестието за Царството Божие и за изкупителното дело на Господа Иисуса Христа, и заедно с останалите повярва и се кръсти.
    Веднъж Ангел Господен се яви на Филип и му заповяда да отиде на разстояние колкото половин ден път, на пътя от Иерусалим за Газа. А той, щом отиде там, намери един негър евнух - служител на царицата на негрите Кандакия. Този човек беше дошъл в Иерусалим на поклонение и вече се връщаше към Газа, понеже властваше над този град и околната област. Седеше на колесницата и четеше пророческите книги. Св. апостол Филип отиде при него, научи го да вярва в Господа Иисуса Христа и го кръсти на пътя. А след Кръщението св. Филип бе грабнат от Ангел и занесен в Азот - там обхождаше градовете и проповядваше Божието слово.
    После отиде в Кесария, в своя дом (Деян.21:8), и живя известно време в него заедно с четирите си дъщери - пророчици.
    След това пак се върна в Иерусалим - там светите Апостоли го поставиха за епископ и бе изпратен в Малоазийската област Тралия да проповядва Евангелието. В Тралия св. Филип обърна мнозина към Христа и ги кръсти.
    През своя живот той извърши много чудеса, и в дълбока старост се упокои в Господа.


Винетка


В същия ден

Житие на преподобния наш отец Теофан Изповедник, съставител на канони

Преподобни Теофан се роди от благочестиви родители. Те живееха в Палестина и се отличаваха изключително много със своето страннолюбие. Той имаше и брат Теодор, който по-късно пострада от иконоборците заради почитта си към светите икони и е известен с името Начертани.
Преподобни Теофан     Благодарение на грижите и благоразумното отношение на родителите им към тяхното възпитание, Теофан и Теодор още отрано получиха много добро образование и придобиха широки познания и опитност в областта на науките и философията. Но те скоро се убедиха, че всичко на този свят е непостоянно, суетно, и увяхва като цвят на трева - затова се отрекоха от света, отидоха в лаврата на св. Сава Освещени и там започнаха да водят монашески живот. Ревностно и неуморно се подвизаваха в молитви и във всяка добродетел, а душите си непрестанно възвисяваха към Бога и ден след ден все повече се утвърдяваха в Неговата света воля. Не след дълго, заради своя висок духовен живот и искрен подвиг Теофан бе удостоен с презвитерски сан.
    По това време започна да се шири богопротивната иконоборна ерес, която смути цялата Христова Църква и внесе сред православните хиляди разделения и съблазни. Мнозина бяха гонени и измъчвани заради почитането на светите икони. Тогава тези двама премъдри книжовници и защитници на светото Православие бяха изпратени от Иерусалимския патриарх при византийския император Лъв Арменец (813-820), като агнета при вълк, за да изобличат неговото злочестие. Те отидоха, застанаха пред лицето му и без да се страхуват го изобличиха за неговата ерес, с която погубваше душите на мнозина. Заради това много пострадаха: не само от този цар, но и от другите, които се възцариха след него - Михаил Балба (820-829) и Теофил (829-842): от тях претърпяха различни мъчения, рани и тъмница, глад и жажда, гонения, заточения и безчислени бедствия, а освен това на лицата им по жесток начин бяха направени надписи чрез изрязване със специално приготвени мъчителски оръдия. Повече от двадесет години - от 817 до 842 - те бяха измъчвани от иконоборците, и в тези страдания св. Теодор завърши своя мъченически подвиг, ( Около 840 г. Паметта му се празнува на 27 декември) а св.Теофан дочака възобновяването на мира в Църквата. Това стана когато Михаил, синът на Теофил, прие скиптъра на Византийската империя (842г.) заедно със своята майка Теодора, и отново внесе светите икони в Божиите храмове, поклони им се и с големи почести върна от заточения всички свети изповедници. Тогава и св. Теофан бе върнат и поставен за митрополит в град Никея, ръкоположен от патриарх Методий, който разруши иконоборната ерес.
    В чест на светите икони св. Теофан състави тържествен канон, а също така написа и много други канони, които са включени в богослужението на св. Църква, както и някои полезни и назидателни писания.
    Около 843 г. от този земен живот той отиде при Господа и след многобройните мъчителни трудности се всели във вечния небесен покой.


Винетка


В същия ден

Възпоменаване на чудото, което стана от иконата на Господа Иисуса Христа

В град Берит (Днес: Бейрут. Древен крайморски град на финикийския бряг. В по-ново време: главен град в азиатско - турската област на Сирия) имаше един християнин, който живееше в къща близо до еврейската синагога. Този човек имаше при себе си икона, на която бе изобразен ликът на нашия Спасител - Господ Иисус Христос, според Неговото човешко естество. После, обаче, той си купи нова къща на друго място и напусна старата, като взе цялото си имущество. Единственото нещо, което остана в старата му къща, беше иконата на Спасителя - това наглед случайно забравяне всъщност стана по Божие устроение. След това в напуснатата къща се засели един евреин, който пренесе имуществото и вещите си в нея, но така се случи, че не забеляза иконата на Господа, която беше закачена там.
    Мина известно време и той покани на обяд у дома си един друг евреин, свой приятел. Докато обядваха, гостът погледна към стената и видя, че на нея стои иконата на Спасителя. Учуден, той попита онзи, който го беше поканил:
    - Как може ти, който си евреин, да държиш в дома си тази икона?!
    Но домакинът започна да се зарича и да се кълне, че не знае откъде е тя.
    - Досега не съм я видял!… - казваше.
    Онзи другият, обаче, отиде и го наклевети пред техните свещеници.
    - Той е евреин - възмущаваше се, - а има в дома си икона на Иисуса Назарянина.
    Като чуха това, те всички се изпълниха с ярост, но тогава си замълчаха, понеже беше настъпила вечерта. На следната сутрин се събра голямо множество евреи, заедно с техните първосвещеници и старейшини, и отидоха в къщата, където беше иконата на Господа. Втурнаха се вътре и намериха светата икона, изнесоха я, поставиха я насред сборището си и казаха:
    - Както нашите бащи се поругаха с Него, така и ние ще направим на тази икона!
    И започнаха да заплюват иконата, биеха по лицето образа на Иисус Христос от едната и от другата страна, а после рекоха:
    - Слушали сме, че нашите бащи Го разпнаха и Го приковаха към кръст, затова и ние ще направим така с тази икона!
    Взеха гвоздеи, забиха ги в ръцете и нозете на образа и го приковаха към едно дърво, надянаха на една тръстикова пръчка гъба, напоена с оцет, и я допряха до изображението на устата на Христа. След това донесоха копие и казаха на един да удари в ребрата образа на Спасителя. Но щом той удари иконата с копието, веднага от нея започна да тече кръв и вода. При тази потресаваща гледка всички евреи, които се бяха събрали там, се изпълниха с голям страх. Ужасени от станалото дивно чудо, те донесоха съд и напълниха в него изтеклата кръв и вода. Посъветваха се помежду си и казаха:
    - Да доведем някои слепи, хроми и бесновати хора, и да ги помажем с тази кръв: ако оздравеят, всички ще повярваме в Разпнатия - защото душите ни се изпълниха със страх от станалото чудо.
    Донесоха един човек, който беше хром още откакто се бе родил, и щом го помазаха с кръвта, изтекла от Христовата икона, той веднага се изправи и напълно оздравя. После доведоха слепи, но и те щом бяха помазани прогледаха. Също и неизброимо множество бесновати се излекуваха чрез помазването с тази кръв.
    Вестта за станалото се разнесе из целия град и всички бързаха да отидат и да видят необикновените чудеса - занасяха своите болни, разслабени и прокажени, изсъхнали и парализирани, и всички те получиха изцеление. Тогава евреите, които се намираха там, повярваха в Господа Иисуса Христа, нашия Спасител, падаха пред Неговия образ на иконата и викаха със сълзи:
    - Слава на Теб, Христе, Сине Божий, защото Ти вършиш такива дивни чудеса! Слава на Теб, Христе, Когото нашите бащи разпнаха, но ние вярваме в Теб: приеми, Владико, нашата коленопреклонна молитва!
    Всички евреи, живеещи в този град - мъже, жени и деца - отидоха при епископа и много го молеха да ги удостои със св. Кръщение. Показаха му иконата на Христа Господа и изтеклата от нея кръв и вода, разказаха му и за поруганието, което първоначално бяха извършили над светата икона. Епископът видя, че те идват с искрено разкаяние, и ги прие с радост. Дълго време ги поучаваше и им разясняваше истините на светата Вяра, след което ги кръсти всичките, заедно с жените и децата им. Така еврейската общност в този град от богопротивно сборище се превърна в църква на нашия Господ Иисус Христос.
    В случая "църква" се употребява в смисъл "събрание от християни с духовна цел: за наставляване в Божия закон, за молитва и пр." Това е едно от значенията на тази дума .
    Голяма радост настана в града - не само задето толкова много болни бяха излекувани, но и заради покръстването на евреите, които приеха светата Вяра благодарение на чудото от иконата на Господа. Затова нека всеки с вяра и любов да се покланя на светите икони - в чест и за прослава на Образа на Божията ипостас (Евр.1:3), явил се в образ на човек - нашия Господ Иисус Христос, на Когото заедно с Бога Отца и Светия Дух да бъде от всички поклонение во веки веков, амин.


Винетка


В същия ден

    Празнуваме паметта на светите мъченици Зинаида и Филонида, сродници на св. апостол Павел. Те оставиха заради Христа своето имущество и напълно се отрекоха от света, отидоха в град Деметриада и останаха да живеят в една пещера. Там със силата на Божията благодат изцеляваха всякакви болести и хората идваха при тях за да получат здраве както за тялото си, така и за душата си. А светите жени им проповядваха Христа и мнозина езичници обърнаха към светата Вяра. Но това много дразнеше закоравелите в своето нечестие идолопоклонници: една нощ те ги нападнаха и ги убиха с камъни, и така светите мъченици преминаха във вечния блажен живот.


Винетка
Начална страница         Съдържание за месеца         Азбучен указател
Hosted by uCoz